Anayasalar, devletin temel yapısını oluşturur.

Cumhuriyet’in ilk yıllarında hukuk devrimi kapsamında yürürlüğe konulan temel yasalarımız, günümüz gereksinimlerine yanıt vermedikleri gerekçesiyle değiştirilmektedir. Değişiklik gerekçesine kimse karşı çıkmamakta, ayrıca bu değişikliklerle asıl nelerin amaçlandığı da fazla tartışılmamaktadır.

 

Bilindiği gibi bu yolda ilk adım, 17.02.1926 tarih ve 743 sayılı Türk Kanunu Medenisi yürürlükten kaldırılıp, yerine 22.11.2001 tarih ve 4721 sayılı yeni Türk Medeni Yasası’nın yürürlüğe konulmasıyla atılmıştır. Türk Ceza Kanunu (TCK), Ceza Muhakemeleri Usul Kanunu (CMUK), Hukuk Muhakemeleri Usul Kanunu (HUMK) gibi yasa tasarıları ve çalışmaları sırada beklemektedir.

Bu temel yasaların yürürlüğe konulduğu dönemdeki toplumsal yapı ve gereksinim ile, günümüzün toplumsal gereksinmeleri arasında ileriye doğru ve daha dinamik farklılıkların doğduğu şüphesizdir. Bu nedenle kamu düzeninin sağlanması için belirli toplumsal dönem ve tarihsel süreçlerde çıkarılan yasalar arasında farklılıklar olacağı tartışmasızdır. Üzerinde durulması gereken sorun şudur: Yeni gereksinimler, eski yasaların tümüyle ortadan kaldırılıp yerlerine yeni yasaların ikame edilmesi ile mi; yoksa mevcut yasalarda günün gereksinimlerine uygun olarak kısmı değişiklik yapılması ile mi giderilebilir?

Free WordPress Themes - Download High-quality Templates